מדיניות החזרים

החזרת מוצרים

1. על הלקוח מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו לתעודת משלוח או חשבונית שתצורף למשלוח בעת האספקה.

2. אין החזרת מוצרי מזון או תוספי תזונה ע״פ חוק; במקרים חריגים תתאפשר החזרת מוצרים אלו בשיקול ״פריקפוא״ בלבד. החזרת מוצרים שאינם מוצרי מזון מתכלים או מוצרים פסידים תתאפשר עד 7 ימים מתאריך האספקה כנגד חשבונית בלבד.

3. במקרה של אספקת מוצרים פגומים ו/או מקולקלים או במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, במייל info@prikafu.com או דרך פניה באתר בתוך 5 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

4. לא תתאפשר החזרת מוצרים פתוחים כגון אריזות, צנצנות, בקבוקים או כל מוצר אחר השומר על טריותו ואיכותו בהיותו סגור. במקרה והמוצר פג תוקף או פגום בצורה כזו או אחרת, תבדק אפשרותו להחזר ע"י צוות "פריקפוא".

5. נציג "פריקפוא" יתאם עם הלקוח את ההשלמה או ההחלפה או ההחזרה של המוצר או זיכוי כספי ללקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

6. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את הלקוח בדמי משלוח.

7. משלוחים מחוץ לאיזור החלוקה השוטף של החנות יבוצעו ע"י חברת שליחויות חיצונית בעלויות שנקבעות ע"י החברה החיצונית.

8. דמי הביטול יחושבו על פי סכום העסקה הכולל ששילם הלקוח, לרבות דמי הובלה לכתובת הלקוח. גובה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/השירות, או 100 ₪, לפי הסכום הנמוך מביניהם.

9. לפריקפוא ישנה הזכות להציע ללקוח לקבל שובר קניה לאתר בגובה דמי העסקה המקורית, למעט דמי המשלוח, אם שולמו. ללקוח עומדת הזכות לבחור אם ברצונו לקבל זיכוי לרכישה עתידית באתר האונליין או החזר כספי לאמצעי התשלום בעת ביצוע העסקה בניכוי דמי הביטול.