תעודות כשרות

פירות קפואים איכותיים וארטיקים טבעיים

הכשרות לתות היא לטחינה בלבד, כל שאר הפירות כשרות מלאה

פטל שחור ופטל אדום לא כשרים